Миорелаксанти

юли 7, 2013

І. Централни миорелаксанти:
1. Baclofen: Baclofen
2. Diazepam: Diazepam, Relanium, Valium Roche ampoules, Valium Roche tablets
3. Diclofenac, Orphenasrine: Neodolpasse Infusion Solution
4. Tetrazepam: Myolastan
5. Tolperisone: Mydocalm, Mydocalm forte

II. Периферни миорелаксанти:
1. Alcuronium: Alloferin
2. Atracurium: Tracrium
3. Pancuronium: Pavulon
4. Pipecuronium bromide: Arduan
5. Rocuronium bromide: Esmeron
6. Suxamethonium chloride: Lysthenon

Прочетете за:
Централни миорелаксанти
Периферни миорелаксанти