Инсулинови препарати

юли 7, 2013

І. Бързо действащи човешки инсулини и техни аналози:
1. Insulin Human Actrapid: Actrapid HM, ctrapid HM NovoLet, Actrapid HM Penfill, Actrapid MC, Insuman Rapid, Insuman Rapid for OptiPen, Insuman Rapid OptiSet, Humulin R, Humulin R Humaject
2. Insulin Lispro: Humalog
3. Insulin aspart: NovoRapid Penfill

ІІ. Интермедиерни инсулини с бърз ефект и техни аналози:
1. Humalog Mix: Humalog Mix 25, Humalog Mix 50
2. Humulin M: Humulin M2, Humulin M3, Humulin M3 Humaject
3. Insuman: Insuman Basal for OptiPen, Insuman Basal for OptiSet, Insuman Comb 25 for OptiPen, Insuman Comb 25 for OptiSet
4. Insulin Actraphane HM
5. Insulin Aspart Mix: NovoMix 30 FlexPen, NovoMix 30 Penfill
6. Mixtard: Mixtard 30 HM, Mixtard 40 HM, Mixtard 30 InnoLet, Mixtard 10 HM NovoLet, Mixtard 20 HM NovoLet, Mixtard 30 HM NovoLet, Mixtard 40 HM NovoLet, Mixtard 50 HM NovoLet, Mixtard 10 HM Penfill, Mixtard 20 HM Penfill, Mixtard 30 HM Penfill, Mixtard 40 HM Penfill, Mixtard 50 HM Penfill
7. Monotard: Monotard HM

ІІІ. Интермедиерни инсулини с бавeн ефект:
1. Human Insulin: Humulin N, Humulin H Humaject, Insulatard HM, Insulatard HM NovoLet, Insulatard HM Penfill

ІV. Инсулини с продължително действие:
1. Humulin L: Humulin L
2. Insulin Glargine: Lantus, Lantus OptiSet