Антихелминтни средства

юли 7, 2013

І. Антинематодни средства:
1. Albendazole: Zentel
2. Levamisole: Decaris
3. Mebendazole: Vermox, Vermox forte
4. Piperazine: Helmicid
5. Pyrantel: Combantrin, Pyrantel

ІІ. Антицестоидни средства:
1. Praziquantel: Biltricide

ІІІ. Антитрематодни средства:
1. Praziquantel: Biltricide