Растителни препарати

юли 7, 2013

І. Vinca-алкалоиди и техните производни:
1. Vinblastine: Vinblastin, Vinblastin Liquid-Richter
2. Vincristine: Vincristine Sulfate, Vincristine Teva
3. Vindesine: Eldisine
4. Vinorelbine: Navelbine

ІІ. Производни на подофилина:
1. Etoposide: Etoposide “Ebewe”, Etoposide Teva. Lastet, Vepesid
2. Etoposide phosphate: Etophos
3. Teniposide: Vumon

ІІІ. Таксани:
1. Docetaxel: Taxotere 20, Taxotere 80
2. Paclitaxel: Taxol

ІV. Камптоцетини:
1. Irinotecan: Campto
2. Topotecan: Hycamtin