мегалобласт

дек. 16, 2013

Мегалобласт –  уголемен еритробласт, който се образува при трансформация на нормалното кръвотворене в костния мозък в мегалобластно кръвотворене.

Поради нарушен синтез на ДНК се уврежда диференциацията на еритробластите в костия мозък и клетъчното делене.

Мегалобластите имат по-обилна, базофилна цитоплазма и големи ядра с по-рехав хроматин – изостава узряването на ядрото.

Мегалобласти нормално не се откриват в кръвта. Те се установяват в кръвта при мегалобластни анемии – вит. В12 дефицитна анемия (пернициозна анемия), фолиеводефицитни анемии.

на латински език: megaloblastus.
на английски език: megaloblast.