аблефария

юли 2, 2013

Аблефария – липса на клепачи.

на латински език: ablepharia.
на английски език: ablepharia, ablepharon, ablephary.