аборт

юли 2, 2013

Аборт – пре­късване на бременността преди жизнеспособността на плода, т.е. преди 20 г.с. (под 500 g). Преди тази граница е била до края на 28 г.с. (под 1000 g).

на латински език: abortus.
на английски език: abortion, miscarriage, abort.

Какви видове аборт има?

Спонтанен аборт  – представлява аборт, предизвикан от естествени причини, без външна намеса
на латински език: abortus spontaneous.
на английски език: spontaneous abortion, natural abortion.

Спонтанният аборт бива:
1. Ранен (до 12 г.с.)

Стадии на спонтанен аборт:

 • заплашващ аборт – има при­знаци на преждевременно изхвърляне на плода: оскъдно вагинално кръвотечение, слаби болки ниско в корема и кръста.
  на латински език: abortus imminens.
  на английски език: threatened abortion.
 • започващ аборт – шийката се скъсява, вътрешният отвор на цервикалния канал се разширява и пропуска върха на пръста, кръвотечението и болките ниско в корема и кръста са по-изразени.
  на латински език: abortus incipiens.
  на английски език: incipient abortion.
 • непълен аборт – непълно изхвърляне на всички плодни части от маточната кухина.
  на латински език: abortus incompletus.
  на английски език: incomplete abortion.
 • пълен аборт – плодът е изхвърлен напълно заедно с об­вивките му.
  на латински език: abortus completus.
  на английски език: complete abortion.

2. Късен (13 – 20 г.с.) – аборт тип раждане, аборт тип цервикална недостатъчност;

Изкуствен аборт – представлява аборт, предизвикан чрез външна намеса. Бива:
1. Аборт по желание (до 12 г.с.).
2. Аборт по медицински показания до 20 г.с. и след този срок по изключение при застрашаващи живота на жената състояния и генетични увреждания на плода.
3. Криминален аборт – извършен извън болнично заведе­ние.

на латински език: a. artificialis.
на английски език: induced abortion, artificial abortion.

Специфични форми на аборт
1. „Кухо яйце“ (blighted ovum) – настъпва оплождане, образува се плоден сак, но в него няма ембрион;
2. Задържан аборт (missed abortion) – плодът е загинал, но се задържа изхвърлянето му, остава в матката;
3. Хабитуален аборт – представлява спонтанен аборт, обикновено по­втарящ се през същата гестационна седмица при всяка бременност. За хабитуален аборт се говори при наличие на повече от три последователни аборта.
4. Септичен аборт – аборт, усложнен с възпалителен процес.

Прочетете за:
Видове аборт