аддуктор

юли 2, 2013

Аддуктор – мускул привеждач.

на латински език: adductor.
на английски език: adductor.