аддукция

юли 2, 2013

Аддукция – привеждане, прибиране на част от тялото или на крайник към среднната линия.

на латински език: adductio.
на английски език: adduction.