адхезия

юли 2, 2013

Ахезия – прилепва­не, слепване, срастване.

на латински език: adhaesio.
на английски език: adhesion.