Начало Медицински речник адиадохокинеза

адиадохокинеза

Адиадохокинеза – неспособност да се извършват бързо едно след друго противоположни движения, напр.свиване и изправяне на пръстите).

на латински език: adiadochokinesis.
на английски език: adiadochocinesia.