аероби

юли 2, 2013

Аероби – аеробни бакте­рии или организми, които за развитието си се нуждаят от кислород.

на латински език: aerobia.
на английски език: aerobia, aerobes.