афагия

юли 8, 2013

Афагия – невъзможност да се гълта.

на латински език: aphagia.
на английски език: aphagia.