афазия

юли 8, 2013

Афазия – придобито нарушение в говоримата и писмената реч. Дължи се на мозъчни увреждания при инсулт, мозъчни тумори, абсцеси, травми, менингити, енцефалити, деменция.

Афазиите могат да се разделят на моторни и сензорни, на плавни и неплавни, на експресивни и импресивни, на предни и задни.

на латински език: aphasia.
на английски език: aphasia.

Прочетете за:
Афазия