агенезия

юли 2, 2013

Агенезия – вродена липса на орган или на част от орган.

на латински език: agenesia.
на английски език: agenesia, agenesis.