аглутинация

юли 2, 2013

Аглутинация – струпване на купчинки на бактерии, еритроцити и други клетъчни елементи.

на латински език: agglutinatio.
на английски език: agglutination.