ахлорхидрия

юли 8, 2013

Ахлорхидрия – липса на свободна солна киселина в стомашния сок.

на латински език: achlorhydria.
на английски език: achlorhydria.