акаталазия

юли 3, 2013

Акаталазия (болест на Takahara) – рядко наследствено заболяване, характеризиращо се с вродена липса на ензима каталаза в кръвта. Унаследява се по автозомно-рецесивен начин. Проявява се в детска възраст с по­нижена резистентност към ин­фекции. Възникват улцеро-некротични изменения по лигавицата на устата и тонзилите.

на латински език: acatalasia.
на английски език: acatalasia.