акинезия

юли 3, 2013

Акинезия – не­подвижност, липса на способност за активни движения, парализа.

на латински език: akinesia.
на английски език: akinesia, akinesis.