Начало Медицински речник акомодация

акомодация

процес на усилване на прецупвателната способност на окото, чрез който окото се приспособява да вижда ясно близко разположени предмети.

на латински език: accomodatio.
на английски език: accommodation.