акромион

юли 3, 2013

акромион (лопатков връх) – вън­шният край на гребена на лопатката.

на латински език: acromion.
на английски език: acromion.