акроцефалия

юли 3, 2013

Акроцефалия – вродена аномалия на черепа, при която главата придобива конична форма, с продълговат череп и изпъкнало чело. Дължи се на на ранно срастване на sutura coronalis.

на латински език: acrocephalia.
на английски език: acrocephaly.