акцидентен

юли 3, 2013

Акцидентен, акцидентален – случаен, второстепенен, несъ­ществен.

на латински език: accidens.
на английски език: accidental, casual.