алалия

юли 3, 2013

Алалия – пълна или частична липса на способност за членоразделна реч у деца поради недоразвитие или поражение на областите на речта в лявото полукълбо на главния мозък.

на латински език: alalia.
на английски език: alalia.