алантоис

юли 3, 2013

Алантоис – извънзародишна обвивка, прадставляваща тясна тръбичка, израснала от задния край на първичното черво. Алантоисът се притиска от амниона и заедно с атрофиралата жълтъчна торбичка се включва в зачатъка на пъпната връв.

на латински език: allantois.
на английски език: allantois.