алвеолен

юли 3, 2013

Алвеолен, алвеоларен – отнасящ се до алвеолите, мехурчест.

на латински език: alveolaris.
на английски език: alveolar.