аметропия

юли 3, 2013

Аметропия – рефракционна аномалия. Има неправилно съотношение между пречупващата сила на окото и дъл­жината на предно-задната му ос. Възможни са две състояния: миопия (късогледство) и хиперметропия (далекогледство).

на латински език: ametropia.
на английски език: ametropia.