амфорофония

юли 3, 2013

Амфорофония (амфорично дишане) – бронхиално дишане с известен музикален оттенък. Чува се върху по-големи каверни, при отворен пневмоторакс.

на латински език: amphorophonia.
на английски език: amphorophony, amphoric voice sound.