Начало Медицински речник амилоидоза

амилоидоза

нарушение в бел­тъчната обмяна, изразяващо се в отлагане и натрупване на амилоид в интерстициума на различни органи. Различават се: генерализирана амилоидоза (първична, вторична и наследствена фамилна амилоидоза) и локализирана амилоидоза (амилоидоза на бъбреците, на слезката и др.).

на латински език: amyloidosis.
на английски език: amyloidosis.