амимия

юли 3, 2013

Амимия – липса или на­маляване на изразителността на лицевата мускулатура, при заболявания на таламуса и екстрапирамидиата система (паркинсонизъм) и др.

на латински език: amimia.
на английски език: amimia.