амниоскопия

авг. 24, 2013

Амниоскопия – изследване, чрез което се установява цветът на околоплодната течност и състоянието на долния полюс на околоплодните ципи.
Цветът на околоплодната течност може да бъде: бистър, зеленикав, жълтеникав, с примес на кръв.
Чрез амниоскопията се установява със сигурност дали долният полюс на околоплодния мехур е пукнат или запазен.

на латински език: amnioscopia.
на английски език: amnioscopy.

Прочетете за:
Амниоскопия