анабиоза

юли 3, 2013

Анабиоза – временно и об­ратимо, почти пълно прекратяване на жиз­нените процеси на организма.

на латински език: anabiosis.
на английски език: anabiosis.