аналептици

юли 3, 2013

Аналептици – лекарствени средства, които оказват активиращ ефект върху потиснати жизнено важни области на ЦНС.

Различават се: корови аналептици (имат стимулиращ ефект върху мозъчната кора, наричат се още психостимуланти), булбарни аналептици (стимулират дихателния и сърдечно-съдовия център в продълговатия мозък), спинални аналептици (имат стимулиращ ефект върху гръбначния мозък).

на латински език: analeptica.
на английски език: analeptics, stimulants, excitants.