анамнеза

юли 3, 2013

Анамнеза – разпит на болния. Включва:  anamnesis morbi (разпит за сегашното заболяване), anamnesis vitae (разпит за минали заболявания, вредни навици, семейно положение, социално-икономически условия), anamnesis familiae (разпит за здравето и заболяванията на родствениците на болния).

на латински език: anamnesis.
на английски език: anamnesis.