анартрия

юли 3, 2013

Анартрия – загуба на способността за членоразделна (артикулирана) реч поради парализа или пареза на мускулите, не­обходими за артикулацията.

на латински език: anarthria.
на английски език: anarthria.