анастомоза

юли 3, 2013

Анастомоза – съедине­ние между два кръвоносни или лимфни съда, два нерва, два кухи вътрешни органа.

на латински език: anastomosis.
на английски език: anastomosis.

Прочетете за:
Анастомоза