анемия

юли 3, 2013

Анемия (малокръвие) – намалението на хемоглобина и/или броя на еритроцитите под референтните стойности. В едни случаи анемията представлява самостоянелна нозологична единица, а в други е само един от симптомите на друго основно заболяване.

Анемията може да бъде вродена или придобита, остра или хронична, нормохромна, хипохромна или хиперхромна.

на латински език: anaemia.
на английски език: an(a)emia.

 

апластична анемия: анемия, дължаща се на увреждане на кръвотворна­та функция на костния мозък. Протича с намаляване на всички кръвни клетки, с повишена темпе­ратура, язвено-некротични промени по венците, устната лигавица и др.
на латински език: a. aplastica.
на английски език: aplastic ana(a)emia.

витамин В12- дефицитна анемия: пернициозна, мегалобластна, хиперхромна анемия, дължаща се на нарушение в обмяната на витамин В12 и в синтеза на нуклеиновите киселини.
на латински език: a. perniciosa (Addison-Biermer).
на английски език: pernicious an(a)emia, Addison- Biermer disease.

желязодефицитна анемия: микроцитна, хипохромна анемия, дължаща се на дефицит на желязо в организма.
на латински език: a. sideropriva.
на английски език: hypoferric an(a)emia, iron-deficiency an(a)emia.

микросфероцитна анемия: болест на Minkowski-Chauffard – наследствена хемолитична анемия.  Протича с анемия с микросфероцитоза, жълтеница, увеличена слезка и др.
на латински език: a.microsphaerocytica (Minkowski-Chauffard).
на английски език: microapherocytic an(a)emia.

средиземноморска анемия: болест на Кулей, хомозиготна бета-таласемия –  вродена хемолитична анемия у деца. Протича с тежка хемолитична анемия, значителна спленомегалия, жълтеница, монголоидно лице, “куловиден череп” и др.
на латински език: a. Cooley’.
на английски език: Cooley’s an(a)emia, primary erythroblastic an(a)emia, thalass(a)emia.

постхеморагична анемия: следкръвоизливна анемия: хипохромна анемия след голяма, кръвозагуба или след по-малки, но повтарящи се кръвоизливи.
на латински език: a. posthaemorrhagica.
на английски език: posth(a)emorrhagic an(a)emia.

хемолитична анемия: голяма група заболявания с различна етиология и патогенеза, но при всички е налице усилен разпад на еритроцити (хемолиза). Биват наследствени (вроде­ни ензимни дефекти, дефекти на еритроцитната мембрана и хемоглобинопатии) и придоби­ти (имунни, травматични, токсични и др.).
на латински език: a. haemolytica.
на английски език: h(a)emolytic an(a)emia.

Прочетете за:
Анемия
Видове анемия