анестетици

юли 3, 2013

Анестетици – обезчувствяващи, обезболяващи лекарствени средст­ва.

на латински език: anaesthetica.
на английски език: an(a)esthetics.