аниридия

юли 3, 2013

Аниридия – липса на ирис. Среща се например при WAGR синдром (тумор на Вилмс, аниридия, генитоуринарна малформация, умствена ретардация).

на латински език: aniridia.
на английски език: aniridia.