анофталмия

юли 3, 2013

Анофталмия – липса на едното или на двете очи.

на латински език: anophthalmia.
на английски език: anophthalmia.