анорхия

юли 3, 2013

Анорхия, анорхидия – вредена липса на един от двата тестиса.

на латински език: anorchia, anorchidia.
на английски език: anorchidism.

: