антефлексия

юли 3, 2013

Антефлексия – прегъване напред.

на латински език: anteflexio.
на английски език: anteflexion.