антепозиция

юли 3, 2013

Антепозиция – преместване напред.

Примери:

  • антепозиция на матката (antepositio uteri)

Тялото на матката е изместено напред към симфизата. Най-честите причини за това са: тумор или колекция от кръв, гной в Дъгласовото пространство, сраствания, които теглят матката напред, оперативно фиксиране на матката към предната коремна стена.

  • антепозиция на ануса (antepositio ani)

Аномалия, която се характеризира с изместване на ануса напред. В резултат на това крайната част на ректума се отклонява в хоризонтална развина и се затруднява придвижването на фекалиите.

Антепозицията на ануса е причина за тежък, неповлияващ се от лечение запек при деца.

на латински език: antepositio.
на английски език: anteposition.