антеверзия

юли 3, 2013

Антеверзия – наклоняване напред.

на латински език: anteversio.
на английски език: anteversion.