Начало Медицински речник антикоагуланти

антикоагуланти

противосъсирващи лекарст­вени средства – потискат про­цесите на кръвосъсирване, напр. хепарин.

на латински език: anticoagulantia.
на английски език: anticoagulants.