антитела

юли 4, 2013

Антитела – глобулини, продуцирани от плазматичните клетки, в отговор на антигенен стимул. Поради това, че те осигуряват хуморалната имунна защита на организма, се наричат имуноглобулини. В зависимост от строежа им биват 5 класа: IgG, IgM, IgA, IgE, IgD.

на латински език: anticorpora.
на английски език: antibodies.