антракс

юли 4, 2013

Антракс (синя пъп­ка, сибирска язва, въглен, злокачествен оток) – инфекциозно заболяване, което у човека се проявява с хеморагично-некротични кожни лезии, предимно по ръцете. Рядко процесът може да се локализира в червата, белия дроб или да се развие сепсис. Източник на заразата са  домашни и диви животни, които боледуват често от антракс.

на латински език: anthrax.
на английски език: anthrax, malignant pustule, malignant oedema, woolsorters’ disease.