Начало Медицински речник аорта

аорта

главният артериален съд на големия кръг на кръ­вообращението. Нейните разклонения стигат до всички части на тялото.

на латински език: aorta.
на английски език: aorta.

 

абдоминална аорта: коремна аорта – крайната част на аортата, започва от hiatus aorticus на диафрагмата на нивото на ХІІ гръден прешлен и завършва на нивото на ІV поясен прешлен, където се разклонява на двете общи хълбочни артерии.

на латински език: a. abdominalis.
на английски език: abdominalj aorta.

 

възходяща аорта: началната част на аортата, започва от лявата сърдечна камера, върви нагоре до ІІ ребрен хрущял на гръдната кост, където преминава в аортната дъга. Дълга е около 5-6 сm.

на латински език: a. ascendens.
на английски език: ascending aorta.

 

торакална аорта: гръдна аор­та – започва от нивото на ІV гръден прешлен, преминава през hiatus aorticus на диафрагмата и се продължава от коремната аорта.

на латински език: a. thoracica.
на английски език: thoracic aorta.