апиретичен

юли 4, 2013

Апиретичен – афебрилен, нетрескав, без повишена температу­ра.

на латински език: apyreticus.
на английски език: apyretic, afebrile, non-febrile.

Последни публикации