аптиализъм

юли 4, 2013

Аптиализъм – преустановява­не на секрецията на слюнка.

на латински език: aptyalismus.
на английски език: aptyalia, asialism.